Vi bidrar til smarte kontor - løsninger!

Filosofi.
Forretningsideen bak Smartkontor er at alle brukere stiller uforpliktende opp
med egne erfaringer, kunnskaper og kompetanse.Konseptet bygger på at det skal oppleves
synergier ved å være i uformelle og formelle nettverk. For en konkurransedyktig pris pr. måned
får du tilgang til et spennende og annerledes arbeidsfellesskap. Ditt fokus
er som før, kunder, marked og forretningsmuligheter.

smartkontor’s filosofi er å stimulere til samarbeid og nettverksbygging på
tvers av bransje, type virksomhet og kompetanse. Vårt arbeidssted er designet
og tilrettelagt for å motivere deg til å få i gang slike kommunikasjonsprosesser -
til felles kommersiell nytte og glede. I dette ligger også unike muligheter for å sikre den
enkelte synergier og spin-off effekter. Kanskje kan det at man sitter sammen i et
arbeidsmiljø legge grunnlaget for utvikling av nye idéer, produkter og tjenester.

Kort sagt - Smartkontor! - er utviklende for alle

Fordeler

I et kontorhotell skal du ikke bindes til en lang leieavtale. Kontorene kan leies på dagbasis.
Ønsker du lengere leieperiode på opp til flere år er det også mulig. Et kontorhotell er derved mer
fleksibelt. Du slipper investering i kontorlokale, IT- og telefonsystemer,
møtelokaler, kopimaskiner, kjøkkenfasiliteter, resepsjon osv. Dette er alt sammen klargjort for deg
når du velger et kontorhotell. Du kan lett utvide eller justere størrelsen av ditt
kontor i et kontorhotell. Full fleksibilitet når du velger et kontorhotell.
Når din virksomhet vokser kan du med det samme få adgang til flere kontorer eller arbeidsplasser.
I et kontorhotell behøver du ikke å flytte adresse for å få mer plass, vi skaper den for deg.
Vi har 350 kvm kontorarealer innredet med henblikk på kostnadseffektive drift.
Du får nøyaktig den størrelse på rommene du vil ha og i det antall som du har behov for.
I tillegg har du som leietaker gratis adgang til en rekke av våre øvrige fasiliteter.